Отговор от НАП на питане на СРСНПБ относно начисляване и изплащане на ДТВ в...

Питане относно начисляване и изплащане на ДТВ в системата на предучилищното и училищното образование Photo...

Анекс към КТД Д01-74 от 25.03.2024 г.

Photo by Bernard Tuck on Unsplash

Най-четени