Анекс към Колективен трудов договор в сила от 01.04.2022 г.

Photo by Scott Graham on Unsplash - https://unsplash.com/photos/OQMZwNd3ThU

Какво следва от подписания анекс към колективен трудов договор за средното образование?

Няколко важни стъпки - нещо като указание за директори. Необходимо е издаването от МОН на промени в наредбата за...

Становище относно идеята на МОН за премахване на годишните разпределения

Самуил Шейнин Считам, че идеята за премахване на Годишните разпределения по предмети е правилна и навременна по...

Най-четени