СРСНПБ Обучителни програми от СРСНПБ

Обучителни програми от СРСНПБ

Списък на обучителните програми от СРСНПБ

Вътрешноинституционална квалификация за развиване на знания и умения на 21. векОбучител: Ирина Филипова – заместник-директор в 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр....