Изнесено обучение на тема „Риторика и сценично говорене на педагогическите специалисти“

0
344

От 20 до 22 октовмри в град Луковит се проведе изнесено обучение на тема „Риторика и сценично говорене на педагогическите специалисти“ за колектива на 50. ОУ „Васил Левски“. Три дни учителите имаха удоволствието да участват е практическо обучение за повишаване на квалификацията им. Обучител е Данко Калапиш, председател на Столичната организация на съюза и член на КК на СРСНПБ. За участието си в обучението учителите получиха удостоверение с присъден един квалификационен кредит!