История на СРСНПБ

12.05.1990 г.
Първо общо събрание НСРУЗБ проведено в ТМАСС „Иван Райков“ – гр. Хасково. Участници: Директори; зам. директори и гл. счетоводители от Бобов дол-1; с. Вино градец (общ. Септември) – 4; Димитровград -1; Крумовград – 5; Кърджали – 1; Пловдив – 3; Силистра – 3; Хасково – 20; с. Ягода (общ. Мъглиж) – 3

12.05.1990 г.
Първи Управителен съвет на НСРУЗБ. Председател – Бойдю Бойдев (Хасково); Зам. председател – Кирчо Атанасов (Пловдив); секретар – Никола Делчев (Хасково); членове: Боньо Бонев (Димитровград); Витан Попов (Силистра); Андон Шипков (Хасково); Алексей Терзиев (Крумовград); Иван Караколев (с. Ягода); Кичка Янкова (Хасково); Начо Латинов (Кърджали); Нели Дамяновя (Пловдив); Стоил Стоилов (Хасково); Цветанка Съчева (с. Виноградец).

12.05.1990 г.
Първи проект за споразумение между НСРУЗБ и МНП.

14.03.1991 г.
Съдебна регистрация на НСРУЗБ от „Хасковски окръжен съд“ с представители Бойдю Бойдев; Иван Райков (Хасково) и Никола Делчев.

12.05.1991 г.
Краен срок за учредяване на първите общински организации на НСРУЗБ.

28.08.1992 г.
Първа декларация до Президента на Р България до Председателя на комисията по „Образование и култура“ към НС; до Министъра на МОН; до главните редактори на в. „Труд“, в. „Подкрепа“, в. „Азбуки“ и в. „Учителско дело“

12.05.1994 г.
Подписано споразумение за обединение между НСРУЗБ и Национален съюз на работодателите в професионалните училища между Бойдю Бойдев и Таньо Стойчев

12.05.1994 г.
Издадено Удостоверение № 20 за присъединяване на НСРУЗБ към Националния съюз на стопанските ръководители в България.

14.07.1994 г.
Първа Национална конференция на НСРУЗБ – Пловдив; Избрани трима съпредседатели – Таньо Стойчев, Кирил Атанасов и Никола Делчев.

15.07.1994 г.
Втора Национална конференция на НСРУЗБ – Велико Търново; Преименуване на НСРУЗБ в СРСНПБ с председател Самуил Шейнин (Перник).

24.07.2001 г.
Съдебна регистрация на СРСНПБ в „Софийски градски съд“ – Решение № 1.

18.09.2001 г.
Булстат; Данъчен номер; Банкова сметка.

12.11.2001 г.
Издадено Решение № 9222645900 за вписване в регистъра на БТГГЛ.

20-21.11.2003 г.
Трета Национална конференция на СРСНПБ – София.

28-28.04.2006 г.
Четвърта Национална конференция на СРСНПБ – Плевен.

17-18.04.2007 г.
Пета Национална конференция на СРСНПБ – Сливен.

10-11.11.2008 г.
Шеста Национална конференция на СРСНПБ – Пловдив.