Контакти

СЪЮЗ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В БЪЛГАРИЯ

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1113, ул. „Латинка“, № 11, е-mail: srsnpb@abv.bg, тел. 0884801528

Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB 9130 1034392901, BIC: SOMBBGSF

Aдвокатска кантора „Янков, Коларов & партньори“
тел. (02)9879885; 0888701542 и 0898523741, e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net