СРСНПБ Структура Kомисии Комисия за изработване на критерии за награждаване

Комисия за изработване на критерии за награждаване

Председател

Петя Иванова Йосифова

Директор на ДГ №48 "Братя Грим", гр. София

Тел: 0884801468
E-mail: yosifova@odz48.com
Сайт: odz48.com

Членове

Валентин Михов Краев

Директор на ОУ „Васил Левски”, с. Книжовник, общ. Хасково

Тел: 037192266, 0885310340, 0876371330
E-mail: ou_levski_1873@abv.bg

Емил Иванов Терзийски

Директор на ЗПГ "Климент Арк. Тимирязев", гр. Сандански

Телефон: 0889519941
E-mail: mail@zpg-sandanski.com
Сайт: zpg-sandanski.com

Весела Димитрова Иванова

Директор на ПГЧЕ „Васил Левски“, гр. Бургас

Тел: 056837591, 0879938393
E-mail: veselaivanova01@gmail.com, gimnasy_rus_bs@abv.bg
Сайт: www.gimnasy-rus-bs.net

Николай Кирилов Колев

Директор на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Смолян

Телефон: 030182957, 0879933314
E-mail: niki_kolef@mail.bg
Сайт: 2-ou-smolyan.webnode.page