СРСНПБ Структура Kомисии Комисия по жалби към Управителния съвет

Комисия по жалби към Управителния съвет

Председател

Драгомира Македонска

Директор на ДГ 36 „Морска звездица“, гр. Варна

Телефон: 0886433064; 0882567085
E-mail: odz15mira@abv.bg
Сайт: www.odz15varna.eu

Членове

Емил Кирилов Райков

Директор на ДФСГ "Интелект", гр. Плевен

Телефон: 0898879966
E-mail: emiray@abv.bg
Сайт: dfsg-intellect.com

Красимира Трендафилова Благоева

Директор на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, общ. Садово

Телефон: 0878803733
E-mail: kr_blagoeva@abv.bg
Сайт: karadjovo.com