СРСНПБ Структура Kомисии Комисия по жалби към Управителния съвет

Комисия по жалби към Управителния съвет

Председател

Надежда Томова Николчева

E-mail: nikol4eva@abv.bg
Тел: 0884801513
Сайт: www.ivanvazov.com

Членове

Красимира Трендафилова Благоева

Директор на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, общ. Садово

E-mail: kr_blagoeva@abv.bg
Тел: 0878803733

Маня Крикор Върбанова

Директор на ЦДГ „Майчина грижа”, гр. Пловдив

E-mail: manyav@abv.bg
Тел: 0884202461
Сайт: https://www.майчинагрижа.org