Документация във връзка със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи...

Задължения на лицето отговарящо за сигналите Декларация за разкриване на самоличност ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА...

Какво следва от подписания анекс към колективен трудов договор за средното образование?

Няколко важни стъпки - нещо като указание за директори. Необходимо е издаването от МОН на промени в наредбата за...

Стъпки и действия при искане за достъп до обществена информация

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЛЕД ПОЛУЧЕНИ ПИСМА С ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИ ИНФОРМИРАМ, ЧЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИЗПЪЛНИТЕ...