Членство в БТПП

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България е пряк член на Българската търговско-промишлена палата от 2004 г.