Среща с г-н Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палта

Председателят на БТПП проведе среща с Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България. Бяха дискутирани...

Отраслов съвет към МОН – 22 януари 2020 година

На 22 януари 2020 година се проведе редовно заседание на отрасловия съвет към МОН. Представена бе информация за изпълнение...

Сваленият от горните класове учебен материал трябва да се върне на мястото му

Заплатите на педагозите от кварталните училища може да скочат с над 17%, казва председателят на Съюза на работодателите в системата на народната...

Среща на управителния съвет на СРСНПБ с министър Красимир Вълчев

На 8.01. се проведе работна среща между управителния съвет на СРСНПБ и министър Красимир Вълчев.На срещата господин Вълчев подчерта изключително важната роля...

Заседание на Управителния съвет на СРСНПБ – 08.01.2020 г.

На 8.01. в 119 СУ - София се проведе редовното заседание на Управителния съвет на Съюза на работодателите в системата на народната...

Красимира Благоева: Училището трябва да е притегателен център за общността

Красимира Благоева е директор на Основно училище “Васил Левски” в с. Караджово, област Пловдив от 19 години. Основно...

Бойка Симеонова, директор на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ в гр. Монтана, бе избрана за...

Тя продължава работата на Елка Илчева. На събранието бе направен отчет на организацията през последните две години. Гост на...