Правителството прие Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Р България...

Министерският съвет прие Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България за периода 2021 - 2030 година. Документът...

Работна среща на отрасловия съвет към МОН – 24 февруари 2021 г.

Отрасловият съвет предлага на Министъра на образованието и науката:Да бъде променен графикът на предвидената пролетна ваканция: 18 - 21...

Въвеждането на мандатност на директорите на образователни институции – отклонение от традициите на българското...

По повод на появилите се идеи за мандатност на директорите на училища в България, лансирани от страна на синдикатите в образованието, Българската...

Заседание на отрасловия съвет към МОН, 5 февруари 2021 г.

На свое заседание на 05.02.2021 г. Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование реши: МОН да...

Заседание на Отрасловия съвет в системата на средното образование – 25.01.2021 г.

Отрасловият съвет в системата на средното образование, на свое заседание на 25 януари, обсъди възможностите за възстановяване на учебните занятия след 4-ти...

Може ли директор да е член на работодателска и синдикална организация – интервю с...

Актуализация на учебните програми за втори гимназиален етап и включването на директорите на детски градини в плана за квалификация на МОН предлагат...

Акценти от работна среща в Министерство на здравеопазването (18.01.2021)

Доброволно ваксиниране на работещите в образованието от края на настоящата седмица или началото на следващата; В страната началото...