СРСНПБ Структура Kомисии Контролна комисия

Контролна комисия

Председател

Светлан Великов Илиев

Директор на СУЕО „А. С. Пушкин“, гр. Варна

Тел: 0887346226
E-mail: sv_iliev@mail.bg
Сайт: www.sueovarna.com

Членове

Албена Тодоринова

Зам.-директор АСД в 23. СУ "Фредерик Жолио-Кюри", гр. София

Тел: 0889443380
E-mail: albena_at@mail.bg
Сайт: 23su.info

Данко Калапиш

Директор на 107. ОУ "Хан Крум", гр. София

E-mail: danko.ksx@gmail.com
Тел: 0884801537
Сайт: www.107ou.com