СРСНПБ Отговаря адвокатът на СРСНПБ

Отговаря адвокатът на СРСНПБ

Информация за действието на КТД по отношение на директор на образователна институция

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с някои въпроси, постъпили в Съюза по повод действието на КТД, моля да вземете предвид...

Информация по отлагането на платения годишен отпуск

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с някои въпроси, постъпили в съюза по отлагането на платения годишен отпуск, моля да вземете...

Най-четени