Позиция на адв. Янко Янков относно анекс към КТД

0
1214

Photo by Aaron Burden on Unsplash