Позиция на адв. Янко Янков относно анекс към КТД

0
1109

Photo by Aaron Burden on Unsplash