СРСНПБ Теми Колективен трудов договор

Тема: Колективен трудов договор

Какво следва след Анекса към КТД от 1 април 2022 г.

МОН трябва да измени наредбата за увеличение на минималните учителски заплати;Директорът да направи бюджет на институцията;Бюджетът трябва да бъде утвърден;Изменение на ВПРЗ...

Анекс към Колективен трудов договор в сила от 01.04.2022 г.

Photo by Scott Graham on Unsplash - https://unsplash.com/photos/OQMZwNd3ThU

Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на образованието – 8 юни...

На 8.06. се проведе редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на образованиетоПодписан бе нов Колективен трудов договор в...

Най-четени