Анекс към Колективен трудов договор в сила от 01.04.2022 г.

0
4338

Photo by Scott Graham on Unsplash – https://unsplash.com/photos/OQMZwNd3ThU