Анекс към Колективен трудов договор в сила от 01.04.2022 г.

0
3877

Photo by Scott Graham on Unsplash – https://unsplash.com/photos/OQMZwNd3ThU