Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в сила от 26.11.2022 г.

0
6436