Реализирани дейности през седмицата 28 ноември – 2 декември 2022 г.

0
320

На 2 декември в 119 СУ – София се проведе редовното заседание на Управителния съвет и на Контролната комисия на СРСНПБ.
Приет бе правилник за дейността на Управителния съвет и на Контролната комисия на СРСНПБ.
Определени бяха видовете комисии към Управителния съвет, съставът им, както и определени координатори за областите от състава на управителния съвет. (Всички материали от заседанието скоро ще бъде качени на сайта на СРСНПБ).
Бяха определени датите за ключовите събития от календара на СРСНПБ през 2023 година:
Зимна академия на СРСНПБ – 26,27,28 февруари 2023година;
През месец март 2023 – Национален симпозиум на предучилищното образование и за заместник-директори на училища;
Пролетна академия на СРСНПБ – 10,11,12.05.2023 година;
„Преди началото на учебната година“- 30,31.08-1.09.2023 година;
Есенна академия на СРСНПБ 1,2,3.10.2023 година.

Основната цел на Управителния съвет е силна подкрепа на всички директори и заместник-директори, за да се чувстват уверени и силно информирани в работата си, с познания за всички новости в сферата на управлението и организацията.

През седмицата :

  • на 28,29,30.11. – проведе се работен семинар на ръководители на образователни институции от София – град;
  • в централата на СРСНПБ получихме повече от 80 становища за позицията на директори по предложението на партия „Възраждане“ за промени в ЗПУО и въвеждане на мандатност на директорите

Photo by Amy Hirschi on Unsplash