Заседание на Управителния съвет и на контролната комисия

0
567

На 2 декември 2022 г. в 119. СУ в гр. София се проведе редовното заседание на Управителния съвет и на Контролната комисия на СРСНПБ.
Приет бе правилник за дейността на Управителния съвет и на Контролната комисия на СРСНПБ.
Определени бяха видовете комисии към Управителния съвет, съставът им, както и определени координатори за областите от състава на управителния съвет (всички материали от заседанието скоро ще бъде качени на сайта на СРСНПБ).
Бяха определени датите за ключовите събития от календара на СРСНПБ през 2023 година:
Зимна академия на СРСНПБ – 26-28 февруари 2023 година;
През месец март 2023 – Национален симпозиум на предучилищното образование и за заместник-директори на училища;
Пролетна академия на СРСНПБ – 10-12 май 2023 година;
„Преди началото на учебната година“- 30 август – 1 септември 2023 година;
Есенна академия на СРСНПБ – 1-3 октомври 2023 година.

Основната цел на Управителния съвет е силна подкрепа на всички директори и заместник-директори, за да се чувстват уверени и силно информирани в работата си, с познания за всички новости в сферата на управлението и организацията.