Заседание на Управителния съвет и на контролната комисия

На 2 декември 2022 г. в 119. СУ в гр. София се проведе редовното заседание на Управителния съвет и на Контролната комисия...

Общото събрание на СРСНПБ се проведе на 7 ноември 2022 година

В залата на Националния военноисторически музей в София участваха 180 делегати, избрани от всички общински и областни структури на СРСНПБ.

Заседание на Управителния съвет на СРСНПБ – 15.01.2021 г.

На 15 януари в 119 СУ се проведе редовно заседание на Управителния съвет на СРСНПБ. Взети бяха следните решения:

Дистанционно заседание на Управителния съвет на СРСНПБ – 7 май 2020 г.

- За важната роля на директорите в дистанционното обучение;- За подкрепата от директорите към всички педагогически специалисти в кризисната ситуация;- За предизвикателствата...

Заседание на Управителния съвет на СРСНПБ – 08.01.2020 г.

На 8.01. в 119 СУ - София се проведе редовното заседание на Управителния съвет на Съюза на работодателите в системата на народната...