Общото събрание на СРСНПБ се проведе на 7 ноември 2022 година

0
562

В залата на Националния военноисторически музей в София участваха 180 делегати, избрани от всички общински и областни структури на СРСНПБ.

Поздравителни адреси към делегатите бяха получени от всички социални партньори – Синдикат на българските учители, Независим учителски синдикат, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Сдружението на директорите в средното образование в Република България, както и от Българската търговско-промишлена палата. Поздрав получихме и от почетния председател на СРСНПБ г-н Самул Шейнин.

Отчет за дейността през периода ноември 2018 година – ноември 2022 година представи Диян Стаматов, председател на Управителния съвет на СРСНПБ.

Отчетът на контролната комисия бе представен от нейния председател г-н Николай Русев.

Събранието прие изменения в устава на СРСНПБ, като:

  • Промяна в името на съюза – „работодатели“ се замества с „ръководители“, като абревиатурата „СРСНПБ“ се запазва;
  • Позволява се членуване и на директори и заместник-директори, които са излезли в пенсия или в отглеждане на дете до 2-годишна възраст, като техният членски внос е намален наполовина за този период.

Събранието проведе избор на нов управителен съвет, контролна комисия и председател.

За председател с голямо мнозинство бе преизбран Диян Стаматов.

За членове на Управителния съвет бяха избрани:
Валентин Краев
Валери Стоилов
Величка Таседжикова
Виктор Кръстев
Весела Иванова
Драгомира Македонска
Емил Райков
Емил Терзийски
Катерина Василева
Красимир Димитров
Красимира Благоева
Лилия Стоянова
Маня Върбанова
Наталия Вълчева
Николай Колев
Петя Йосифова

Съставът на контролната комисия, избран от делегатите, е:
Албена Тодоринова
Данко Калапиш
Светлан Илиев

На своето първо заседание Управителният съвет избра за заместник-председател на СРСНПБ Виктор Кръстев, а за секретар Величка Таседжикова.
За председател на Контролната комисия бе избран Светлан Илиев.