СРСНПБ Теми Поздравителни адреси

Тема: Поздравителни адреси

Общото събрание на СРСНПБ се проведе на 7 ноември 2022 година

В залата на Националния военноисторически музей в София участваха 180 делегати, избрани от всички общински и областни структури на СРСНПБ.

Най-четени