Обучителен семинар на СРСНПБ Плевен

0
321

От 29 ноември до 1 декември във Велинград се проведе обучителен семинар, организиран от СРСНПБ за директори на образователни институции от област Плевен.
В програмата бяха включени няколко панела – „Активно учене-интеграция на знания и емоции в образователния процес“, „Водене на учрежденски архив“, „Правен семинар“, а така също и междуинституционален обмен на опит и добри практики, осъществен съвместно с ръководството и колектива на СУ „Васил Левски“ в сградата на училището.