Образователен форум за директори и заместник-директори на образователни институции от област Пловдив

0
478

В периода 29 ноември – 1 декември се проведе образователен форум за директори и заместник-директори на образователни институции, членове на СРСНПБ от област Пловдив под надслов ”Компас за лидерите в образованието”. В него се включиха Диян Стаматов – председател на СРСНПБ, Ива Вълчева – кмет на община Хисаря, Димитър Добрев – зам. областен управител на област Пловдив, Пенка Иванова и Мариета Кротнева – експерти в Министерство на образованието и науката.
Представителите на местната власт споделиха идеи, които са ключови и значими за работата им при изпълнението на държавните политики в предучилищното и училищното образование. С експертите от МОН бяха засегнати темите за новите програми, дигиталната раница, НЕИСПУО, учебници и учебни помагала в 8-12 клас, промените в Наредба № 8, Механизма за обхват и проекта Равен достъп.
Зам.-областният управител и кмета на община Хисаря, като представители на местната власт споделиха, че заедно можем да градим политики, чрез които образователните институции, да създават личности, а местната власт, подпомагана от бизнеса – да задържи и даде възможност на младите хора да се развиват в региона.
Форумът включва и обучителна част, която се проведе от доц. д-р Юрий Янакиев, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ и засяга важна тема за формалната и неформална комуникация, както и интересно се включи със заявка за партньорство между институции и ВУЗ „ Лидерския клуб“ към ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.
С учене чрез правене и преживяване представители на Центъра за творческо обучение въвлякоха и ангажираха присъстващите в работилници за съвременни образователни технологии в процесите на преподаване и учене.
И тъй като съмишленици и хора с каузи винаги се срещат НЕслучайно, във финалния ден участниците във форума имаха възможността да се срещнат с акад. д-р м.т.и. Христо Димитров – ръководител на ансамбъл „Българе“, който ни представи националната кампания „Мисия Родина“, насочена към патриотичното възпитание на обществото ни.
Ползите от форума за всички участници са: позитивната комуникация; разширените компетентности; споделените добри практики; новите възможности за партньорства и съвместни дейности между образователните институции, местната власт, висшите учебни заведения и неправителствени организации за реализиране на държавните и местните политики в предучилищното и училищното образование.