Писмо до кмета на СО относно разпределение на резерв по формулите за разпределение на бюджетите на образователните институции за 2023 година

0
265

Photo by Scott Graham on Unsplash