Национална работна среща на директори и заместник-директори на образователни институции от страната

Национална работна среща на директори и заместник-директори на образователни институции от страната, членове на Съюза на работодателите в системата на народната просвета...

Работна среща в МОН – 9 октомври 2020 г.

За стриктно носене на маски в общите части на училищата, за спазване на дистанция между учениците и за прилагане на мерките за...

Работна среща с директори от Видинските образователни институции

Работна среща с директори от Видинските образователни институции. С благодарност към колегите излизащи в пенсия! С пожелания за...

Заседание на Управителния съвет с участието на областните председатели на съюза

Дискусия за предизвикателствата преди началото на учебната година, започна в Стара Загора. Директори на различни учебни заведения от цялата страна, членове на...

Одобрени програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash "Вътрешноинституционална квалификация за развиване на знания и умения на 21. век""Мениджмънт на...