Изборът на учебниците е свобода и отговорност на учителите

Колеги директори, Както прекрасно знаете, според нормативната уредба ние сме хората, задължени да осигурят законосъобразното и успешно прилагане на...

Заплати в образованието – коментар на Виктор Кръстев, зам.-председател на СРСНПБ

Увеличението на заплатите на педагогическите специалисти, което влиза в сила от началото на следващата година е крачка в...

Среща с г-н Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палта

Председателят на БТПП проведе среща с Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България. Бяха дискутирани...

Отраслов съвет към МОН – 22 януари 2020 година

На 22 януари 2020 година се проведе редовно заседание на отрасловия съвет към МОН. Представена бе информация за изпълнение...

Сваленият от горните класове учебен материал трябва да се върне на мястото му

Заплатите на педагозите от кварталните училища може да скочат с над 17%, казва председателят на Съюза на работодателите в системата на народната...

Среща на управителния съвет на СРСНПБ с министър Красимир Вълчев

На 8.01. се проведе работна среща между управителния съвет на СРСНПБ и министър Красимир Вълчев.На срещата господин Вълчев подчерта изключително важната роля...

Заседание на Управителния съвет на СРСНПБ – 08.01.2020 г.

На 8.01. в 119 СУ - София се проведе редовното заседание на Управителния съвет на Съюза на работодателите в системата на народната...