Документация във връзка със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

0
272

Задължения на лицето отговарящо за сигналите

Декларация за разкриване на самоличност

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ