Дейности през последните дни с участието на СРСНПБ

0
317

На 10 април в МОН се проведе Отраслов съвет.

Разглеждани бяха Националните програми за 2023 година.

Запазват се по-голямата част от досегашните програми.

Предвиждат се няколко нови програми. На мястото на НП „Отново заедно“ ще има нова програма с два модула:

– България – образователни маршрути

– Неразказаните истории на българите

В НП „Заедно за всяко дете“ се предвиждат нови модули – за нови партньорски модели, които да включват общините и „Училище без агресия“. В „Иновации „ ще има нови модули за училищни лаборатории. В ИКТ нови модули за Обучение на учениците за безопасен интернет, киберсигурност.

Както до сега присъствието на детските градини в програмите е изключително минимално.

Друга е позицията на МОН по този казус.

Различен прочит.

СРСНПБ ще представи становище за Националните програми след качването им за обществено обсъждане.

В отрасловия съвет от СРСНПБ участваха директорите Петя Йосифова, Данко Калапиш, Емил Терзийски.

***

Активно продължиха дейностите по номиниране на директори за награди за 2023 година.

***

На 3-5 април 2023 г. в хотел Кремен, община Кирково, област Кърджали над 60 директори на училища от област Хасково, организирано от  СРСНПБ Хасково, на работна среща с г-жа Веселина Павлитова – началник на РУО Хасково и проф. Найден Шиваров – директор на Национален STEM център София

Photo by Clay Banks on Unsplash