Дейности в СРСНПБ през периода 19-25 март 2023 година

0
323

През периода 19-21 март директори от област Враца реализираха обмяна на добри практики в област Хасково. Ръководители на дейностите, осъществени съвместно с началниците на двете РУО-а, бяха Виктор Кръстев – областен председател на СРСНПБ – Враца и Валентин Краев – областен председател на СРСНПБ – Хасково.

В Поморие директори от областната организация на СРСНПБ – Бургас, проведоха обучение, както и изпратиха с благодарности директори излизащи в пенсия. В срещата взеха участие експерти от РУО – Бургас и заместник – кмета на Бургас г-жа Йорданка Ананиева. Организатор на събитието бе Весела Иванова – областен председател на СРСНПБ – Бургас.

В Плевен директори от областта участваха в обучение на тема СТЕМ, организирано от Емил Райков – областен председател на СРСНПБ – Плевен.

На 23 март 2023 година в Кюстендил се проведе отчетно-изборно събрание на общинска организация на СРСНПБ – Кюстендил. За председател на организацията бе избран отново Валери Стоилов.

През седмицата СРСНПБ изпрати в МОН две становища:

  • за по-кратки срокове при реализиране на дейностите в 4-о класиране след завършено основно образование;
  • за необходимите промени в детските градини – предложение в резултат от Националната среща на предучилищното образование, организирана от СРСНПБ.

През седмицата започна регистрацията за Пролетната академия на СРСНПБ за 2,3,4 май в Ахелой.

Продължи записването за Спартакиадата на директорите и заместник-директорите в Сандански, планирана за 23-25 април 2023 година.

За двете събития линк има на страницата на СРСНПБ.

Предложена, на вниманието на директорите бе, анкета за идеята за провеждане на Национална среща на заместник-директорите в началото на месец юли.

Photo by Amy Hirschi on Unsplash