Реализирани дейности през седмицата 24-28 януари 2022 г.

0
651

24 януари
Работна среща с директори и заместник -директори от Кюстендил. Разговор за професионалните предизвикателства в ежедневието ни. Организатор на срещата Валери Стоилов – Областен председател на СРСНПБ – Кюстендил.

25 януари
Работна среща с директори и заместник -директори от Перник. Организатор на срещата Емилия Плякова – председател на Общинската структура на СРСНПБ – Перник.

26 януари
Работна среща с директори на детски градини от София-град. Организатор – Петя Йосифова.В срещата участва адвокат Янко Янков.

28 януари
Заседание на Управителния съвет на СРСНПБ. Дискусия.

На електронната страница на СРСНПБ е качена и се актуализира ежедневно „ДЕБАТ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА“л

През седмицата е изпратена покана и формуляр за регистрация за „ЗИМНА АКАДЕМИЯ НА СРСНПБ“ до структурите в страната.