Становище на общинската организация на СРСНПБ в гр. Варна

0
360

СТАНОВИЩЕ
ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СРСНПБ – ВАРНА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО УЧЕБНАТА ГОДИНА ДА ЗОПОЧВА ОТ ПЕТИ СЕПТЕМВРИ

Денят 15 септември не е обявен за национален празник, но българският народ го приема като такъв, особено за децата, които за първи път прекрачват прага на училището. Традицията да започва учебната година на 15 септември води началото си още от епохата на Възраждането. През 1897 година проф. Марин Дринов определя началото на учебната година да е първи септември, но тази идея не процъфтява.
Има редица аргументи, които налагат началото учебната година да продължи традицията, утвърдена до този момент.

  1. През месец септември температурите са все още високи, което ще доведе до некомфортна обстановка за работа. Голяма част от българските семейства планират годишния си отпуск точно през този период.
  2. При сегашния график голяма част от учителите не могат да ползват полагаемия им годишен отпуск, особено учителите от гимназиален етап, защото са включени в редица комисии както училищни, така и регионални във връзка с провеждане на НВО и приема на учениците след завършено основно образование в профилираните и професионални гимназии, който приключва в началото на месец август. Ако трябва да започнат от пети септември, същите няма да могат да си починат пълноценно, защото трябва да започнат отново работа поне към 20 август, за да се изготви училищната документация за новата учебна година /тематични разпределения, планове, учебни програми, седмично разписание, нанасяне на данни в електронния дневник, провеждане на родителски срещи за новоприетите ученици и др./. В много нормативни документи присъства разпоредбата „до две седмици преди началото на учебната година“ , което неминуемо изисква връща на учителите по- рано.
  3. Една част от учителите са ангажирани през ваканцията с т.н. летни занимания с ученици, които имат дефицити в усвояване на учебното съдържание. Те също не могат да ползват отпуска си. Така учителите ще изживеят нов стрес, което ще доведе до проблеми при справяне със задълженията си.
  4. Ако ДЗИ се преместят в други дни, ще се появи нов проблем, свързан с кандидатстването на зрелостниците в чужбина, тъй като в голяма част от университетите сроковете за кандидатстване са през юни месец. При преместване на датите за поправителни изпити също ще се окаже проблем. Преди поправителните изпити учителите са задължени да провеждат консултации за оказване на обща подкрепа на изоставащите ученици, така те отново няма да имат възможност да ползват отпуск за пълноценна почивка и да излязат от сферата на стреса и прегарянето за по- дълъг период от време.
  5. При натрупване на голям брой дни за отпуск и невъзможност да бъдат ползвани в определените срокове, работодателите няма да могат да изпълнят задълженията си по чл. 176 ал.2 от КТ, което подлежи на съдебен контрол.
  6. Касае се за увеличаване на учебната година с шест учебни дни /05.09. тържествено откриване на учебната година, всички знаят че в този ден не се преподава учебно съдържание, следва 06.09. – национален празник, неучебен ден/ което няма да доведе до решаване на заложената идея. Защото по предмет, изучаван един или два часа седмично нищо няма да се компенсира от учебното съдържание.
  7. Проблемът не е във ваканциите, които трябва да са по- големи, проблемът е в учебните програми – тежки, пренаситени с излишен материал, голям процент за нови знания, недостатъчни часове за упражнения, особено при профилираната подготовка в 11. и 12. клас с академично издадените учебници по отделните модули, които са неразумен брой.
  8. От гледна точка на финансите, да ще се намали разходът за издръжка при по- голяма зимна ваканция, но пък ще се увеличи нормативът на учителите, лекторските часове. Като пример в една профилирана гимназия при наличие на 5 паралелки осми клас с интензивно изучаване на чужд език броят на часовете ще се увеличи с 90 часа по ЧЕ, 20 по БЕЛ, а по математика с 15 часа, общо като сума за лекторски часове е равно на 1125.00 лева, при плащане 9.00 лева на час. Нека си представим каква сума ще се получи като се прибавят часовете и на останалите класове, особено в 11. и 12. клас с профилираните модули.
  9. Предлагаме не начало на учебната година по- рано, а цялостна промяна на учебното съдържание и програми в посока на олекотяването им, което задължително ще даде положителни резултати в ОВП както присъствено, така и в ОРЕС.

СВЕТЛАН ИЛИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРСНПБ
ОБЩИНА ВАРНА