Становище на общинската организация на СРСНПБ в Созопол

0
664

Относно: Началото на учебната година

Традицията 15.09. за начало на учебната година трябва да си остане.

Мотиви:

 1. 15.09. е символна дата за българина – традиция, дух и емоция на много поколения! Нека я съхраним! Датата 15 септември без съмнение предизвиква една и съща асоциация у малки и големи – това е първият учебен ден в България. Денят не е случайно избран, а зад решението се крие съвсем практична причина. Това се случва през далечната 1921 г. Александър Стамболийски и партията му “Български земеделски народен съюз” определят началото на учебната година да бъде 15 септември.
 2. Почивните дни през учебно време са малко. По-добре да се учи както досега, а не изкуствено да се разтегля учебното време. Учителите достатъчно добре се справят с преподаването на учебния материал и при сегашния учебен план.
 3. Съобразено е със сезоните в страната – изключително топло е в учебните сгради през месеците юни, юли, август и началото на септември, няма климатици, децата са неадекватни, учебната работа е не ефективна.
 4. За заетите родители в туризма на морските градове изтеглянето на дата по-рано от 15.09. е невъзможна и неудачна – болшинството родители и големи ученици/ а те не са само местни, но и от цялата страна/ работят до средата/края на септември в туризма – след това спокойно подготвят децата си. Особено присъствието на децата в детска градина не рядко се случва и след 01.10.
 5. Повечето от родителите ползват отпуск в края на август / началото на септември след лятото. Време необходимо за семейството, което да прекарат заедно.
 6. Вместо да принуждаваме 90% от родителите да носят извинителни бележки до 15 септември, нека запазим датата 15.09. за началото на учебната година. Нека месец август да е спокоен и свободен от задължения за учители, за родители, за деца и за МОН. Да се спре практиката през месеците юли и август да се искат всякакви ненужни повтарящи се справки и данни, когато всички трябва действително да сме в отпуск и да почиваме реално. По-логично е през трите летни месеца учителите да си ползват отпуските, а в учебно време да си вършат образователната работа с децата/учениците. Назначаването на заместници в учебно време не е от полза за децата, нарушава се емоционалният им комфорт, родителите са против смяна на персонал, смяна на група. Натоварва се бюджета – детските градини работят целогодишно и в тези условия колегите трябва да си ползват все пак полагаемия отпуск, за да се възстановят – ЕРС не предвижда суми за заместници и е недостатъчен.

 1. Йорданка Желязкова Станчева ОУ „Христо Ботев”, гр. Черноморец
 2. Димитрина Николова Щерионова СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Созопол
 3. Станка Пейчева Коева ОУ „Отец Паисий”, с. Равна гора, общ. Созопол
 4. Мая Божилова Костадинова ОУ „П. К. Яворов”, с. Крушевец, общ. Созопол
 5. Йоана Георгиева Кръстева ОУ „Христо Ботев”, с. Зидарово, общ. Созопол
 6. Николинка Василева Паскова ДГ ”Делфинче”, гр. Ахтопол
 7. Екатерина Ганчева Кирова ДГ ”Ален мак”, гр. Царево
 8. Мариана Стоянова Казларова СУ “Н. Й. Вапцаров“, гр. Приморско
 9. Даниела Иванова Фелонова СОУ ”Н. Й. Вапцаров”, гр. Царево
 10. Антония Михайлова Лазова ОбУ „Христо Ботев”, с. Росен, общ. Созопол
 11. Емилия Петрова Томова ОУ «Христо Ботев», с. Ново Паничарево

Йорданка Станчева
Председател