Становище на СРСНПБ – област Видин

0
649

ОТНОСНО: Предложението на министър Денков за промяна в началото на започване на учебната година

Мисля че, ако говорим за промяна в започването на учебната година, това би имало смисъл само ако това начало е 01 септември. Трябва обаче много внимателно и разумно да се обмислят всички активи и негативи, което тази промняна би предизвикала.

При вариант за начало 01 септември би могло да се предвиди по-дълга Зимна / не Коледна, защото в голямата си част тя съвпада с неработните дни по КТ/ ваканция, която да започва около 20-ти и да продължава до 31 януари и тогава да е и краят на Първия учебен срок. Това би довело до икономия на гориво и електроенергия, които напоследък са на доста по-високи цени. Би могло да се помисли и за една по-кратка есенна ваканция от 2-3 дни, но те да не са събота и неделя, пък да се смятат като дни за ваканция.
И може би дотук се изчерпват ползите от такова начало. Трябва да се направи много сериозна реорганизация на дейностите, които се извършват през лятото – поправителни изпити, септемврийски ДЗИ, ремонти в училищата. Все по–голяма става и невъзможността за ползване на платения годишен отпуск от учители, директори, а отскоро и непедагогически персонал. При реално завършване на учебната година около 10 юли, /след всички НВО, кампании по прием на ученици, изготвяне на различни видове справки и документация/ е много трудно вече да се ползва платен отпуск преди 10 юли. И ако трябва де се подготви учебната година от 01 септември, то това би означавало, че на 20-ти август трябва всички да са отново на работа. Ако пък трябва да се прави някакъв по-мащабен ремонт, то времето е съвсем недостатъчно.
Началото на септември е и времето в което голяма част от родителите се възползват от по–евтините пакети за морски почивки. И тогава за децата още не дошли в училище, голяма част от родителите ще започнат да пишат молби за отсъствия, за да могат отидат на море.
Не малка част от училищата са с южно изложение. А в последните години началото на септември температурите в България са доста високи. Това би довело до демотивация на учители и ученици.
Училищата с климатични инсталации у нас се броят на пръсти все още.
Като начало на учебната година около 10 септември- не виждам смисъл, защото става въпрос само за 4-5 учебни дни, които няма да повлияят за по–големи и гъвкави ваканции през учебната година.
Смятам, че предложението за по-ранно начало на учебната година не е безпочвено, но към него трява да се пристъпи много внимателно- само след задълбочен анализ какви ще са ползите за системата от такава промяна – за децата и за родителите. Защото, ако се прави нещо толкова едва ли не революционно, то би трябвало всички страни да са наясно защо се прави и да бъде взето под внимание тяхното мнение.
У нас на 15 септември се гледа като на официален празник, защото тази традиция датира от преди близо 100 години, но България отдавна вече не е аграрна страна и децата не участват в прибирането на реколтата, така че, това не може да бъде мотив учебната година да започва на 15 септември.

С оглед на гореизложените факти подкрепям идеята за начало на учебната година да е 1 септември, но в случай, че такова решение бъде взето да има ясно разписана процедура за промяна на нормативната уредба, свързана с по-ранното започване на учебната година, както и широка разяснителна кампания защо се прави и какви са ползите от такава промяна.

С уважение: Пролетка Цветкова
Председател на СРСНПБ – Видин