Становище на общинската организация на СРСНПБ – Нови пазар

0
574

Ние, членовете на общинската организация на СРСНПБ – Нови пазар, след проведено допитване, относно промяната на началото на учебната година, стигнахме до решение за становище, което препоръчва оставането на началото на учебната година на 15 септември.
Мотивите за това решение са:

  • Традициите в българското образование са създадени в процеса на десетки години и и утвърдени в съзнанието на много поколения. Промяната на началото на учебната година е промяна на една от най-важните традиции, която е свързана със спомените на хиляди българи.
  • При започване на учебната година по-рано, всички дейности, свързани с началото на учебната година – втора поправителна сесия, подготовка на програма, освежителни ремонтни дейности, ще бъдат изтеглени през месец август.
  • Получава се натрупване на много платен отпуск, който в крайна сметка води до завишаване на фонд работна заплата.
  • Започване на учебната година по-рано от 15.09. води до промяна и график учебно време,и график на дейностите по план-прием;
  • Невъзможност за ползване на годишен отпуск на част от учителите, ангажирани с провеждането на производствени практики на ученици от 10 и 11 клас. (обучение в реална работна среда).

С уважение,

Добрин Иванов
председател общинската организация на СРСНПБ – Нови пазар