Питане до МТСП, МОН и ИА „Главна инспекция по труда“ относно трудовите правоотношения на медицинските сестри в яслените групи

0
502

Photo by Bernard Tuck on Unsplash