Кръгла маса за преминаването на системата на яслите от МЗ към МОН

0
423

На 12 януари 2023 г. в зала „Изток“ на Народното събрание се проведе кръгла маса за обсъждане на Законопроект за допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование с фокус преминаване на системата на яслите от Министерство на здравеопазването към Министерство на образованието и науката. Събитието беше организирано от Комисията по образование и наука към 48 НС.
В срещата участваха народни представители, членове на Комисията по образование и наука, представители на Омбудсмана на Р България, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, НСОРБ, специалисти и неправителствени организации, работещи в сферата на детските политики.
По време на дискусиите бяха поставени на обсъждане въпросите за кадровия дефицит в детските ясли, институционалния вакуум, който трябва да бъде преодолян, за да може да се върви към въвеждане на целенасочени държавни политики за ранно детско развитие. Разговорите преминаха в конструктивен диалог, в който бяха поставени на обсъждане различни въпроси, свързани със здравната грижа и образование в ранна детска възраст. Изказаха се и противоречиви мнения, но като цяло надделя разбирането, че не бива да отлагаме реформите в системи, които се развиват с изключително бързи темпове. Ще продължим да работим в диалог за постигане на междусекторно сътрудничество за по-добро образование и грижа за децата.

Photo by BBC Creative on Unsplash