Обучение на тема „Развитие на комуникационните компетентности на педагогическите специалисти в динамична среда“

0
490

На 17 и 18 ноември 2022г. областната организация на СРСНПБ проведе обучение с директори на училища и детски градини от област Шумен в Дряново на тема „Развитие на комуникационните компетентности на педагогическите специалисти в динамична среда“. Интересното и полезно обучение бе проведено от Милена Тодорова – психилог и психотерапевт.


Директорите са на „първа линия“ при възникване на предизвикателства и кризи. Това изисква от тях постоянно развитие и надграждане. Акцентира се и върху развитие
на умения за справяне със стреса и напрежението. На обучението директори споделиха опит за преминалото инспектиране на образователната институция и атестирането на педагогическите специалисти.