Реализирани дейности през седмицата 14-19 ноември 2022 г.

Снимка: Amy Hirschi on Unsplash

0
335

Изпратихме становища от името на СРСНПБ:

  • до Комисията по образованието за предложените промени в ЗПУО;
  • до МОН за наредба 1 за професионална квалификация и провеждане на изпити в професионалните гимназии;

СРСНПБ участва в дейности организирани през седмицата:

  • в заседание на работната група по КТД, чрез Величка Таседжикова;
  • в пленарно заседание по проект, организиран от МОН, за намаляване на агресията;
  • в заседание на Комисията по образование към Народното събрание, за обсъждане на промени в ЗПУО, чрез мен.

През седмицата бяха проведени изнесени работни съвещание на директори и заместник-директори от областите Плевен, Варна, Шумен, както и на ръководителите от Центровете за личностно развитие и подкрепа.

През седмицата в централата на СРСНПБ получавахме предложенията за номиниране на директори за връчване на награда от министъра, според правилата за работни заплати.

Photo by Amy Hirschi on Unsplash