Изслушване на образователния министър в комисията по образование и наука за напредъка на дейностите по изграждането на училищна STEM среда

0
296

На 11. януари в комисията по образование към 48 Народно събрание бе изслушан министърът на образованието за напредъка на STEM дейностите.
Дискусията бе конструктивна.
Участваха МОН, депутати от комисията, представители от ИТ сектора, бизнеса, двете организации на директорите.
Министър Пенов информира, че вероятно през месец март ще бъдат изнесени указанията и концепцията за провеждане на дейностите по STEM в страната.
СРСНПБ повтори предложенията, изпратени до МОН:

  • Да се предостави възможност на училищата сами да си определят всички необходими материали и дейности;
  • Да бъде спазен принципът за равнопоставеност при кандидатстване на училищата;
  • Двалификацията на педагозите да бъде преди или успоредно с прилагането на въвеждането по СТЕМ;
  • Да бъде проведена активна информационна кампания за ползите от STEM.

СРСНПБ апелира към МОН да бъдат взети под внимание и приложени в указанията направените предложения.

Photo by stem.T4L on Unsplash