Становище на СРСНПБ до комисията по образование в 47-то Народно събрание за проекта на бюджет за 2022 година

0
220

Photo by Bernard Tuck on Unsplash