Становище на СРСНПБ Перник за по-ранен старт на учебната година

0
698

СТАНОВИЩЕ

ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СРСНПБ – ПЕРНИК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

УЧЕБНАТА ГОДИНА ДА ЗАПОЧВА ОТ ПЕТИ СЕПТЕМВРИ

15 септември българският народ го приема като празник, особено за децата, които запърви път прекрачват прага на училището. Традицията да започва учебната година на 15 септември води началото си още от епохата на Възраждането. В миналото е имало опит за промяна на датата, но е било неуспешно.

Ето нашите аргументи, които налагат началото учебната година да продължи традицията – 15 септември.

  1. Климатичните особености – високите температури в началото на м.септември и

учебните стаи, които в повечето училища са без климатици създават условия

неподходящи за учебен процес. Закупуване на климатици и плащане на ел. ток оскъпява процеса.

  1. По-ранното започване ще доведе необходимост подготовката на учебната година да започне около 20 август (кадрова обезпеченост, седмично разписание, планове, стратегии, алгоритми, програми, обществен съвет , педагогически съвети за приемане на документите), което ще се отрази върху:
  • Ползването на отпуск от персонала-няма да има възможност за пълноценно възстановяване на пед. персонал;
  • Осъществяването на по-сериозни ремонтни дейности в училище, особено ако има процедура по обществена поръчка;
  • Поправителни изпити септемврийска сесия ДЗИ, план прием-ще се наложи промени на графици, защото края на учебната година ще съвпадне с началото на Новата учебна година;
  • Допълнителна подкрепа за учениците с пропуски в учебния процес;
  • Семейните отпуски – много от семействата се възползват от по-ниските цени за почивка, което ще доведе до увеличаване на отсъствията на учениците и ще окаже въздействие върху туристическия бизнес;
  • Част от учениците, които участват в прибирането на реколтата и друга сезонна работа, ще отсъстват от училище, което може да доведе за част от децата до риск от отпадане.

Последните две години в училищата не се губи време във връзка с грипна епидемия и учебното време е напълно достатъчно при така разписаните дейности. При всяка промяна на графика, ще трябва да настъпят много промени във вече изградената система след въвеждането на ЗПУО. Несигурната обстановка във връзка с пандемията трябва да бъде подсигурена с устойчивост от страна на нормативната уредба, част от тази устойчивост е графикът за учебното време. Това, от което има нужда е олекотяване на учебните програми в посока количество знания за сметка на умения за прилагането на знанията.

Нека запазим традицията началото на учебната година да бъде 15 септември. Есенна ваканция – поне два учебни дни. Коледна ваканция – коледни и новогодишни празници. Междусрочна – поне два учебни дни. Пролетна ваканция – 1-10 април.

Ем. Плякова
Председател
на Общинската организация на СРСНСПБ – гр. Перник