Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование – 2 март 2022 г.

0
827

Започна дебат в Отрасловия съвет за възможните дати за начало на учебната година.
МОН представи информация за началото, продължителността и края на учебната година в различни страни в Европа.
Според СБУ не е уместно започване на 1.09., а по-скоро от 8.09.
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ искат запазване на началото на учебната година от 15 септември;
НУС искат запазване за началото на учебната година от 15 септември;
От СРСНПБ внесохме в МОН становища на 22 общински и областни структури получени в централата на СРСНПБ за мнението на структурите в страната за начало на учебната година. Предложихме:

  • провеждането от МОН на национално представително социологическо проучване за промените в учебните програми, съдържание и промени в графика на учебното време;
  • представяне от МОН на цялостна концепция за промените в учебните програми, учебното съдържание и за продължителност на учебната година;
  • МОН да поиска становище от ДАЗД, Министерство на финансите, Министерство на Икономиката и Министерство на туризма за евентуалната промяна на началото на учебната година и влиянието върху различни сфери на страната и икономиката;

Според Сдружението на директорите в средното образование в България с председател Асен Александров началото на учебната година може да е от 8.09.
Според БАЧУ 70% от тях са за по-ранно започване на учебната година.

МОН обяви, че започва организация за преглед на учебните програми и учебното съдържание, за което ще поиска до 8 март представители от социалните партньори – учители и директори от цялата страна, за извършване на анализ за редакция на учебното съдържание и учебните програми.

Общественото обсъждане на промените за начало на учебната година ще продължи до достигане на консенсус сред социалните партньори и едва след това бъдат предложени промени в ЗПУО.