Становище на Спортно училище „Юрий Гагарин“, гр. Бургас

0
672

Във връзка с Вашето запитване във фейсбук групата „ДИРЕКТОРИ на училища“ , за по-ранния старт на учебната година, това поражда следните въпроси у мен:

  • Спортните училища така или иначе, стартираме на 01.09, но имаме в учебния план 15 дена спортен лагер, който трябва да се проведе през първия учебен срок. Ще се размести ли и нашият старт на учебната година?
  • По-ранното стартиране на учебната година и за другите училища е с цел да увеличи дните на ваканциите?
  • Или ще намали броя на учебните часове в седмичното разписание? -Тогава ние, училищата които стартираме на 01.09, ще трябва ли да стартираме отново по-рано?

Аз съм директор от сравнително скоро, но съм в „системата“ 12 години. Разбирам, че с цел треньорите по спортове да добият равноправен педагогически статут с учителите и да станат „учители по специализирана подготовка“, трябваше да бъдат приравнени и в изискванията, едно от които е за задължителна преподавателска норма. Това от своя страна е много трудно за балансиране и в някои случаи се получават прекалено много допълнителни часове за лекторски. Чудя се дали при един такъв по-ранен старт, спортните училища няма да останат отново на страна от дебатите и още повече да се дисбалансира ЗПН на учителите по специализирана подготовка. Което е само по себе си предпоставка за конфликт между треньори, учители и директор.

Янчо Стойчев
Директор на Спортно училище „Юрий Гагарин“ в Бургас