Становище на 140. СУ „Иван Богоров“, гр. София

0
1069

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Мая Зафирова – член на СРСНПБ – 2014 г. и директор на 140. СУ „Иван Богоров“
от началото на същата година

Относно: Промяна дата за начало на учебната година – Първи учебен ден

 1. Независимо от положението в момента, това че е факт пандемията,
  „изместването“ на началото на учебната година се случваше в 140.СУ, поради
  няколко причини:
  1.1. Лятна работа на учениците в месеците след края на учебните занятия,
  1.2. Реализиране план-прием за Първи и предучилищен клас,
  1.3. Реализиране на ДПП – месец юли,
  1.4. Подготовка за есенни матури – месец август,
  1.5. Ремонтни дейност – козметични, обвързани с контрол на комии по МТБ –
  месеци юли и август,
  1.6. Подготовка за първокласници – особено сега за ОРЕС – летни занимални
  на класираните и вече записалите се за пъри клас ученици. Обучение за
  работа в електрнна среда,
  1.7. Летни лагери на децата и учениците, обвързано с прякото участие на
  учителите като ръководители,
  1.8. Участия по конкурси извън календара на МОН, изиксващи подготовка
  през летните месеци,
  1.9. Движение на учениците по желание на родителите – целогодишно,
  1.10. Подготовка на Списък Образец 1 – целогодишно,
  1.11. Есенна работа на учениците,
  1.12. Подготовка и провеждане на СФО сесии,
  1.13. Подготовка и провеждане на поправителни сесии,
  1.14. Приравнителни сесии за новозаписани в гимназиален етап,
  1.15. Производствена практика на учениците в професионални паралелки –
  месец юли.
 2. При по-къса лятна ваканция за децата и учениците има ОГРОМНА
  вероятност да се намали тежестта с преговора на учебния материал, поради
  по-късия период на пълна неангажираност с учебната дейност. Това дава
  увереността за по-задълбочена подготовка на уроците за нови знания.
 3. Икономии – най-големите сметки за парно и ток са през зимния период,
  категорично е по-икономично да се работи през летния сезон.
 4. По-дълги коледна, междусрочна и пролетна ваканция, за сметка на лятната.
  Плавно разпределение на дните за почивка на учители и ученици при
  обучителен процес.
 5. Във века на дигитализацията и доказано справянето с ученето в ОРЕС,
  квалификацията на педагогическите специалисти в областта на ИКТ в
  образованието, определено е предпоставка за бързата, точната и качествената
  подготовка на цялостната документация за следващата учебна госина.
 6. Деца и ученици със СОП – категорично е пречка двумесечно откъсване от
  училищна среда.
 7. Ученици във форми на обучение, които предполагат други срокове на
  заършване – категорично е пречка двумесечно откъсване от училищна среда.
 8. Подготовка на ученици билингвисти учебна година – часове по БЕЛ за
  наваксване с пропуснатия учебен материал.
 9. Деца и ученици от уязвими групи – постоянна миграция на семействата –
  необходимост от повече време в училище.
 10. Деца и ученици върнати в училище след отпадане – необходимост от повече
  време в училище.
 • Вярно е, че 15 септември е свещена дата за образователната ни система и винаги би могла да бъде отбелязвана като празнична и това да не пречи на всички останали дейоности в училище. Все пак да не забравяме, че някой видове училища като спортните, стартират традиционно на 01 септември. Не виждам никаква пречка това става и в останалите образователни институции.
 • Докато мислим как ще осигурим учителите да използват ПГО, ние не сме образователна, а социална система.
 • Нека качеството на образование е приоритет за всички. И да не забравяме, че образование се гради с пари, а качествено образование с много пари.

Мая Зафирова
Директор на 140. СУ „Иван Богоров“