Работна среща на СРСНПБ от област Велико Търново

0
460

По инициатива на областната структура на СРСНПБ – Велико Търново на
9 ноември 2023 г. се проведе на работна среща на директорите от област
Велико Търново в комплекс “Арбанашки хан“, с. Арбанаси.
В нея участваха 40 директори от Велико Търново, Горна Оряховица,
Лясковец, Свищов, Павликени и Стражица.
Гости на среща бяха: инж. Розалия Личева – началник на РУО-Велико
Търново и г-жа Пенка Игнатова – директор дирекция „Образование,
младежки дейности и спорт“ към Община Велико Търново.
Осъществена бе и онлайн връзка с г-н Диян Стаматов – председател на
СРСНПБ. Той запозна присъстващите с актуални аспекти в системата на
образованието.
„Фактори, повлияващи на ученето“ и „Европейския опит в поставянето
на граници в училище“ бяха темите, по които д-р Мариана Георгиева,
психолог и образователен експерт, представи пред директорите. На тях бяха
споделени водещи теории и дадени практически насоки в съвременната
педагогика в България и в редица европейски школи.
Срещата премина в колегиален и приятелски тон, в неформални
разговори и споделяне на ценен опит.