Реализирани дейности през седмицата 21-27 ноември 2022 година

0
292

Изпратено становище до МОН за намаляване на агресията срещу учители и директори и в подкрепа на нападнатата директорка на Детска градина.

Участие в дискусия за намаляване на административната тежест в Народното събрание, по покана на Комисията по образование и наука.

Активно събиране на становища от директори за предложението за промяна в ЗПУО за мандатност на директорите на образователни институции.

Изпращане в Народното събрание на предложение от СРСНПБ за отлагане със седмица на разглеждането на предложението на ПП „Възраждане“ за промени в ЗПУО.

През седмицата се проведе обучение на директори и заместник-директори от област Бургас, съвместно с РУО Бургас.

Photo by Amy Hirschi on Unsplash