Форум за представяне на образователни решения LEGO® Education

0
500

В Детска градина 50 в София, по инициатива на СРСНПБ, съвместно с Център за творческо обучение, се проведе форум за представяне на образователни решения LEGO® Education, с което правим първи стъпки в STEM.
На форума присъстваха експерти от РУО София-град, Дирекция образование на Столична община, директори на детски градини и учители.


Основните акценти бяха:

Практическо приложение на LEGO® Education в педагогическите ситуации;

Приложение на LEGO® Education в дечйностите по обща и допълнителна подкрепа;

LEGO® Education за първи стъпки в STEM.

За съжаление, детските градини не са включени в Националния план за възстановяване и устойчивост, така както е слабо и включването им в Националните програми на МОН.
Детските градини са част от образователната система и когато говорим за изграждане на съвременна образователна среда, те неизменно трябва да присъстват, за да има приемственост в различните етапи на предучилищното и училищно образование. Основната роля на детската градина е да подготвя децата за училище, но днес като съвременници на технологична революция, всички сме убедени, че детската градина трябва да се превърне в място, което подготвя децата за живота.