Работно съвещание на директори на образователни институции от област Бургас

0
520

В периода от 24.11.2022 до 26.11.2022 се проведе работно съвещание на директори на образователни институции от област Бургас, организирано от РУО Бургас по предложение на СРСНПБ – област Бургас.
Споделен опит и добри образователни практики представиха директори от различни учебни заведения за:

  1. Споделяне на отворени образователни практики.
  2. Работа с родители.
  3. Награди в училищната общност.
  4. Работа с уязвими групи.
  5. Занимания по интереси.
    Добри практики за повишаване резултатите от НВО и ДЗИ.
  6. Изработване на нови карти за оценяване резултатите от труда на директори в зависимост от вида на образователната институция. Обучение за атестирането на педагогическите специалисти и казусите от практиката, коментирани с лектора.
    г-жа Яна Христова.

Събирането бе повод директорите от бургаските образователни институции да обсъдят и внесените от ПП „Възраждане предложения за промени в ЗПУО и да излязат с мотивирани становища по внесените предложения.