Становище на СУ „Никола Войводов“, гр. Враца

0
656

Здравейте, споделям мнение на учителския екип на СУ „Никола Войводов“ – град Враца относно обсъждането на дата за начало на учебната година, което да представите пред МОН.
Учителсият екип е ЗА традиционната дата 15.09. за начало на учебната година в българското училище със следните аргументи:

  1. До 10-15 юли приключва реално учебната година за педагогическите специалисти в средните училища. Провеждат се годишни съвети, анализи, доклад-анализи към РУО, изпити.
  2. При начало от 01.09. ще е необходима подготовка на новата учебна година от 15.08., т.е. в период на летните почивки на ученици и учители. Задаваме си тревожни въпроси относно: Кога ще отпочинем от динамиката на професионалните ангажименти? Ще бъдем ли пълноценни като учители без адекватна почивка? Семействата предпочитат по-ниските цени на почивка след 01.09. и поради този факт колко ученици ще присъстват реално в училище?
  3. И досега от 01.09. е припряно подготвянето на учебната година: кадрова обезпеченост, седмично разписание, планове, стратегии, алгоритми, програми …… – безкраен списък от документация, ежедневни педагогически съвети за приемане на документите.
  4. Какво ще е качеството на учебния процес в южни класни стаи (в повечето училища са такива) при 25 и повече градуса в началото на септември ??? Ученици и учители ще се затрудняват с концентрацията при тези температури, влияещи на биологичното състояние, което води до неефективен учебен процес.
  5. Да се позовем и да спазваме мъдростта на предците си.

С уважение,
Снежанка Каменова
директор